Pensioenbestuur en toezicht

Sinds de invoer van de nieuwe Beleidsregel geschiktheid 2012 en de Wet versterking bestuur pensioen-fondsen, die in augustus 2013 van kracht werd, zijn de geschiktheidseisen voor pensioenfondsbestuurders en –toezichthouders verzwaard. Stephan Linnenbank van Making Strategy Work is beschikbaar voor bestuurs- en toezichtfondsen bij pensioenfondsen, PPI's, APF's en aanverwante instellingen. Hij beschikt over brede pensioen- en verzekeringsexpertise, bestuurlijke ervaring,  marketing en riskmanagement ervaring. Hiermee kan hij naast een inhoudelijke, kritisch inbreng verbinding leggen tussen (ogenschijnlijke) contrasterende factoren, zoals de strategische en de tactische, de externe en de interne factoren, het globale concept en de operationele uitvoering.

Interim management

Making Strategy Work wordt veel betrokken bij veranderingstrajecten, meestal om versnelling aan te brengen. We bieden oplossingen voor tijdelijk management voor directie, zware stafposities en programmadirectie.

gallery/istock-802341914
gallery/istock-636331740
gallery/istock-669853862

Consultancy

Of het nu gaat om insurtech, pensiontech, de AVG, digitale communicatie, nieuwe en oude concurrenten, nieuwe proposities of fundamentele innovatie. Making Strategy Work helpt u de transitie te maken naar een nieuwe organisatie. Een organisatie die wendbaar, innovatief en klantgericht is.

Making Strategy Work combineert hierbij sectorkennis met inhoudelijke expertise.

Van ons krijgt u geen dikke rapporten met adviezen,

maar handzame methodieken, to the point adviezen en gerichte interventies.

De verzekerings- en pensioensector zullen de komende jaren een extra inspanning moeten leveren om in te spelen op de grote veranderingen in hun markt. Tegen de achtergrond van de lage rente-omgeving, dalende premievolumes, technologische ontwikkelingen, alternatieve vormen van verplichtstelling, nieuwe en hevigere concurentie in een markt die op onderdelen verzadigd is, zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekerings- en pensioensector te waarborgen

Making Strategy Work is een pragmatisch adviesbureau gericht op de verzekerings- en pensioensector. Onze doel is om met passie voor de sector veranderingen bij onze klanten te bewerkstelligen. Door onze diepgaande kennis van de sector leveren we toegevoegde waarde en tastbare resultaten. Verwacht van ons geen dikke rapporten met adviezen maar handzame methodieken, to the point adviezen en gerichte interventies.

gallery/b01_3175

Making Strategy Work is gestart door Stephan Linnenbank RM CPE.
Stephan heeft meer dan 20 jaar ervaring met consulting en management in de verzekering- en pensioensector in Nederland en België. De afgelopen jaren gecombineerd met commissaris en toezichtsfuncties in de pensioensector (bij Cappital Premiepensioeninstelling en Aegon PPI). 

Stephan is (co-) auteur en redacteur van verschillende publicaties over klantenbeheer, marketing, verzekeringen en pensioenen. Zijn persoonlijke sterke punten liggen in strategie, marketing, digitale transformatie, niet-financieel risicomanagement, management en risicobeheersing van uitbestedingen, gegevensbescherming & privacy (AVG), Fintech & Insurtech, business model en organisatieontwerp & verandering. 

In 2011 is Stephan toegetreden tot de het gezelschap van register marketeers en in 2016 is hij Certified Pensioenexecutive geworden.

gallery/iu

Over

1

2

3

gallery/istock-929196214
gallery/istock-624905828
gallery/iu-6

Voor diverse pensioenfondsen, pensioenuitvoerings-organisaties en verzekeraars heeft Making Strategy Work impact-analyses uitgevoerd. Daarnaast is zij betrokken bij de implementatie van AVG compliance door het opstellen en implemen-teren van verwerkingsregisters, privacybeleid, proces datalekken en verwerkers-overeenkomsten.

Making Strategy Work heeft veel organisaties begeleid bij hun innovatietrajecten. Zowel propositie-ontwikkeling volgens het value proposition design canvas als (agile) productontwikkeling inclusief businesscases. Uitgangspunt bij al deze projecten zijn altijd de klantbehoeften en de marktpotentie.

Soms kijken organisaties naar de transformatie van hun hele organisatie. Making Strategy Work begeleid projecten op het gebied van scenario-analyse, business strategie, business model innovation, organisatiemodel veranderingen, inrichten en verbeteren van uitbestedings-management.

gallery/istock-464973439

Making Strategy Work staat voor realisatiekracht, daad-kracht en een pragmatische aanpak. Naast het adviseren van klanten nemen we graag verantwoordelijkheid door de implementatie te realiseren. Dit doen we bijvoorbeeld in de rol van programma- cq projectmanager of ad interim lijnmanager.

Naam  
Organisatie  
Telefoon  
E-mail  
Bericht  

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je contact opnemen via het contactformulier, bellen kan natuurlijk ook. Ik antwoord zo spoedig mogelijk.

 

Stephan Linnenbank RM CPE

T: +31 (0)6 2359 8223

 

KvK 53881397

 

Contact

Privacy

Dank je wel voor het bezoeken van onze website

 

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Making Strategy Work. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.


Ons gebruik van verzamelde gegevens
Making Strategy Work respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Making Strategy Work of die van een derde partij.

 

Welke gegevens heeft Making Strategy Work van mij?
Om onze website en diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.
Wij gebruiken voornamelijk de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Organisatie;
  • Functie;
  • Emailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Communicatie
Wanneer jij e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Making Strategy Work of die van een derde partij.

 

Cookies
De website van Making Strategy Work houdt alleen bezoekersstatistieken weer (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Making Strategy Work gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken.
Making Strategy Work maakt GEEN gebruik van derden zoals Google Analytics, Facebook Analytics of andere gelijksoortige applicaties.
Making Strategy Work maakt GEEN gebruik van cookies.

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze site en de dienstverlening van Making Strategy Work. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen via het formulier op de contactpagina van deze website.


Toepasselijk recht
Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Contactgegevens
Making Strategy Work
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53881397
Telefoon: +31-(0)6 2359 8223

Contactformulier


18 april 2018
 

 

 

 

Klanten waar Making Strategy Work opdrachten voor heeft uitgevoerd

Klanten

Pilatesstudio Utrecht Pilates
Stichting Pensioenfonds Equens
Pensioenfonds SNS Reaal
APG
TKP Pensioen
Van Ede & Partners
Aegon Cappital
Pensioenfederatie
Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen
J&J Pension Fund OFP
AG Insurance Belgium
Vivat Levensverzekeringen
Verbond van Verzekeraars